Cursus Reanimatie & AED Gebruik

CURSUS REANIMATIE EN AED GEBRUIK en CURSUS KINDER EHBO

Op De Gabrie Mehenschool gaan we twee cursussen organiseren voor belangstellenden.

De cursussen zijn Reanimatie en AED gebruik  en KINDER EHBO. Belangstelling of vragen? Meldt je aan via de mail of neem contact met ons op. T. 033 25 866 09 mail info@btarbo.n

Cursus Reanimatie en AED gebruik                          Woensdagavond 29 maart 2017           19.00 – 22.00 uur
Workshop KINDER EHBO                                          Woensdagavond 5 april 2017                19.00 – 22.00 uur
Cursus Reanimatie en AED gebruik                           Woensdagavond 12 april 2017              19.00 – 22.00 uur
Workshop KINDER EHBO                                          Woensdagavond 19 april 2017              19.00 – 22.00 uur

AANMELDEN VÓÓR 25 maart 2017

De cursussen zijn Reanimatie en AED gebruik  en KINDER EHBO. Belangstelling of vragen?
Meldt je aan via de mail of neem contact met ons op. T. 033 25 866 09 mail
info@btarbo.nl