Home
receptioniste telefoniste

Opleiding Telefoniste / Receptioniste...

Als telefoniste / receptioniste ben je in veel gevallen het eerste aanspreekpunt van het bedrijf waar je werkt. Je functioneert als ‘visitekaartje’...
Lees meer...

 

 

BTA College verzorgt, als erkend instituut door het LSSO, opleidingen voor kantoorfuncties. U kunt bij ons een cursus volgen voor commercieel medewerker, telefoniste/receptioniste, administratief medewerker en financieel administratief medewerker.

Wij staan garant voor persoonlijke aandacht voor de individuele cursist.
Onderwijs is een sociaal gebeuren. Begeleiding door deskundige docenten met veel praktijkervaring staat daarom voorop. Met oog voor de waarde van onderlinge contacten, bieden we hechte en niet te grote lesgroepen, waar cursisten van alle leeftijden zich thuisvoelen. Onderwijs is nog onderwijs van ‘ouderwetse’ degelijkheid. Maar wel met gebruik van uiterst modern lesmateriaal en ‘nieuwerwetse’ hulpmiddelen.

Boeken en lesmateriaal

Benodigde boeken en aanvullend lesmateriaal worden tijdens de eerste les verstrekt. De prijs hiervan is al bij het lesgeld inbegrepen.

Opzet

In een rustig tempo worden via onze flexibele lesmethode of de klassikale lesmethode de verschillende programma’s met bijbehorende functionaliteit en mogelijkheden besproken. Tussen de uitleg door is er veel tijd voor oefeningen en vragen. Dit verhoogt de effectiviteit en betrokkenheid in grote mate. Door de combinatie van de flexibele en klassikale cursusmethode kunt u direct starten met de cursus. Per vestiging worden de verschillende data vastgesteld.

Examens

Elke module wordt afgesloten met een examen, dat op school wordt afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat. Er wordt hier geen apart examengeld voor in rekening gebracht. Alle kosten van de examens zijn al bij het lesgeld inbegrepen.

Doorstroming

Als je de opleiding administratief medewerker met succes hebt afgerond, kun je doorleren voor een andere opleiding. In het onderstaande schema kun je zien welke opleidingen wij aanbieden en welke modulen je extra moet volgen om die opleiding af te ronden. Losse modules kosten € 250,--.

Cursus

Modulen

Duur

Prijs

Telefoniste/Receptioniste

Telefoneren
Toetsenbordvaardigheid
Praktijkvaardigheden
Tekstverwerken

80 uur € 895,-
Administratief Medewerker

Telefoneren
Toetsenbordvaardigheid
Praktijkvaardigheden
Tekstverwerken
Rekenvaardigheid
Spreadsheet

120 uur € 1295,-
Commercieel Medewerker

Telefoneren
Toetsenbordvaardigheid
Praktijkvaardigheden
Tekstverwerken
Rekenvaardigheid
Spreadsheet

Commerciële administratie
Outlook uitgebreid

160 uur € 1895,-
Financieel Administratief Medewerker

Telefoneren
Toetsenbordvaardigheid
Praktijkvaardigheden
Tekstverwerken
Rekenvaardigheid
Spreadsheet

Boekhouden
Computerboekhouden

160 uur € 1795,-

Vrijstelling

Kan ik vrijstelling krijgen voor een of meer modulen?
Antwoord: Ja, dat kan. Bij de aanvraag voor een vrijstelling dient een kopie van een certificaat of een diploma te worden overhandigd. Zo'n certificaat of diploma mag echter niet langer dan drie jaar geleden zijn behaald. Ook moet een aanvraag voor vrijstelling worden gedaan voordat met de opleiding wordt begonnen. Let op: Eerder behaalde resultaten van LSSO®-opleidingen leveren geen vrijstelling op. Het behaalde cijfer wordt meegenomen bij een vervolgopleiding. Kijk bij de verschillende opleidingen onder de kop 'Vrijstellingen' of je recht hebt op een vrijstelling.

Voor de module Toetsenbordvaardigheid geldt een bijzondere bepaling voor cursisten die een diploma hebben dat langer dan drie jaar geleden is behaald maar wel over de vereiste vaardigheid denken te beschikken. Vóór de eerste lesavond kan een instaptoets worden aangevraagd.

Wanneer je recht hebt op een vrijstelling wordt op het te verstrekken diploma vermeld dat er sprake is van een of meer verleende vrijstellingen. Bij de bepaling van de examenuitslag worden verleende vrijstellingen meegeteld met het neutrale cijfer 6.

Adresgegevens

BTA-college
Kosmonaut 6B
3824 MK AMERSFOORT
t. 033 2586609
info@bta-college.nl
www.bta-college.nl
KvK. 31048135