Spreadsheet

Algemeen

De module Spreadsheet is een onderdeel van de opleiding Administratief Medewerker, Financieel Administratief Medewerker en Secretaresse. Deze kan ook als losse module worden gevolgd.

Kennis van Spreadsheet, een rekenprogramma, zal je vaak van pas komen. Grafieken, reeksen getallen die moeten worden opgeteld en het maken van andere berekeningen kan met het gebruik van een rekenprogramma enorme tijdwinst opleveren.

In deze module wordt gewerkt met Microsoft Excel versie 2010 of 2013. 

Als je de module Spreadsheet volgt, werk je met bijbehorende oefenbestanden. Bij BTA College krijg je een USB-stick met oefenbestanden uitgereikt op de eerste les.

Het rekenprogramma Excel is enorm uitgebreid. Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft.

Duur van de module

De module bestaat uit 10 wekelijkse lessen. De tiende les is het examen.

Certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een examen van BTA College. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een BTA College certificaat. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een landelijk erkend LSSO examen. U dient zich dan zelf per module aan te melden bij het examenbureau LSSO.

Inhoud Module

In de module Spreadsheet (Excel) worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding Windows

 • algemene informatie
 • windows
 • starten en afsluiten van Excel
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen

Werkbladen bewerken

 • kolombreedte en rijhoogte
 • kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen
 • kolommen en rijen verbergen
 • cellen selecteren
 • de inhoud van cellen wijzigen
 • de inhoud van cellen verplaatsen/kopiëren
 • cellen samenvoegen
 • titels blokkeren
 • aanbrengen/verwijderen van pagina-einden
 • kop- en voetteksten, paginanummering

Werkbladen opmaken

 • vet, cursief en onderstrepen
 • lettergrootte en - type
 • teksten uitlijnen
 • cellen omkaderen
 • tekstkleur aanbrengen en tekst markeren
 • instelling van de getallencategorie

Werken met meerdere werkbladen

 • werkbladen toevoegen en verwijderen
 • werkbladen verplaatsen en verbergen
 • de naam van een werkblad wijzigen
 • werkbladen kopiëren en koppelen
 • celverwijzingen naar andere werkbladen

Beveiliging van bestanden

 • opslaan met een wachtwoord
 • werkmap beveiligen
 • werkblad beveiligen
 • cellen beveiligen

Berekeningen en formules

 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages
 • een berekening als formule inbrengen
 • formules kopiëren
 • rekenen in uren en dagen
 • formules weergeven in het werkblad

Celverwijzing

 • relatieve celverwijzing
 •  absolute celverwijzing

Functies

 • AutoSom
 • GEMIDDELDE
 • MAX en MIN
 • AANTAL
 • AFRONDEN en GEHEEL
 • ALS
 • NU en VANDAAG

Gegevens sorteren, zoeken en filteren

Grafieken

 • een grafiek maken
 • een grafiek verplaatsen en verwijderen
 • de grootte van een grafiek veranderen
 • de opmaak van een grafiek veranderen
 • gegevens van een grafiek veranderen

Waar/Wanneer

Startdata

Wekelijks starten is mogelijk.

Lestijden

Van 09.30 - 12.00 uur of 19.00 - 21.30 uur (één uur en een kwartier per module). De cursus wordt gegeven op de maandagavond, dinsdagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagochtend.

Leslocatie

BTA College

Kosmonaut 6b
3824 MK AMERSFOORT

t. 033 2586609

Tarieven

Prijs van de module

€ 250,--.