Notuleren

Algemeen

De module Notuleren is een onderdeel van de opleiding Secretaresse en Medisch Secretaresse. Deze kan ook als losse module worden gevolgd.

Duur van de module

De module bestaat uit 10 wekelijkse lessen. De tiende les is het examen.

Certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een examen van BTA College. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een BTA College certificaat. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een landelijk erkend LSSO examen. U dient zich dan zelf per module aan te melden bij het examenbureau LSSO.

Inhoud Module

In de module Notuleren worden de volgende onderwerpen behandeld:

De doelstelling van de module Notuleren is niet slechts het maken van een verslag, maar ook het voorbereiden en de nazorg van de vergadering. In de lessen komen aan de orde:

Voorwaarden voor het maken van goede notulen

Vergaderbegrippen

 • vergadering en notulen
 • vergaderdoelen
 • convocatie en agenda
 • agendapunten, vergaderpunten en agenda-bijlagen
 • presentielijst
 • vergaderruimte

Vergadervormen

 • verschillen in doel
 • verschillen in soort
 • verschillen in moment

Verloop van een vergadering

 • vaste agendapunten
 • variabele agendapunten

Voorbereiding van een vergadering

 • convocatie
 • agenda-overleg
 • agenda
 • agendabijlagen
 • verdere voorbereidingen

Functies van de notulen

 • Het maken van aantekeningen
 • Het uitwerken van aantekeningen
 • Het model voor de notulen
 • Archivering en verzending van de notulen
 • Omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Tijdschema van de organisatie van een vergadering
 • Nederlandse taal
 • Spelling
 • Formulering
 • Stijl

 Verslagvormen

 • letterlijk verslag
 • uitvoerig verslag
 • beknopt verslag
 • besluitenlijst en actiepuntenlijst

Kennis van organisaties

 • rechtsvormen van ondernemingen
 • rechtsvormen van instellingen

Kennis van regelingen en instanties

 • ondernemingsraad
 • ARBO-dienst
 • CAO
 • uitkeringsinstellingen
 • jaarrekening

Waar/Wanneer

Startdata

 • Start september
 • Start november
 • Start februari
 • Start april

Lestijden

Van 09.30 - 12.00 uur of 19.00 - 21.30 uur (één uur en een kwartier per module). De cursus wordt gegeven op de maandagavond, dinsdagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagochtend.

Leslocatie

BTA College

Kosmonaut 6b
3824 MK AMERSFOORT

t. 033 2586609

Tarieven

Prijs van de module

€ 250,--.