Medische Administratie

Medische Administratie

In de module Medische Administratie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • De taak van de overheid
 • De organisatie van ziekenhuizen
 • Medische administratie
 • Polikliniek
 • Behandelhuis
 • Kliniek
 • DBC
 • Het medisch dossier
 • WBP
 • WGBO
 • Gegevensverwerking
 • Archief