Computerboekhouden

Algemeen

De module Computerboekhouden is een onderdeel van de opleiding Financieel Administratief Medewerker. Deze kan ook als losse module worden gevolgd.

Duur van de module

De module bestaat uit 10 wekelijkse lessen. De tiende les is het examen.

Certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een examen van BTA College. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een BTA College certificaat. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een landelijk erkend LSSO examen. U dient zich dan zelf per module aan te melden bij het examenbureau LSSO.

Inhoud Module

In de module Computerboekhouden* worden de volgende onderwerpen behandeld:

AccountView starten en gebruiken

 • AccountView starten; het hoofdvenster
 • De bediening van het programma
 • Menuopties
 • Vensters
 • Helpfunctie

Aanmaken en inrichten van een administratie

 • Een nieuwe administratie aanmaken
 • Stamgegevens invoeren en bewerken
 • Administratie-instellingen vastleggen

Boeken in inkoop- en verkoopboek

 • Het inkoopboek
 • Het verkoopboek

Boeken in kas- en bankboek; autocodering

 • Boeken in het bankboek
 • Boeken in het kasboek
 • Autocodering

Memoriaalboekingen en BTW-aangifte

 • Boeken in het memoriaal
 • Notities en documenten
 • De BTW-aangifte

Overzichten en rapporten

 • De structuur van de informatievoorziening
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. grootboek
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. debiteuren en crediteuren
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. dagboeken
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. journaal
 • Rapporten en gegevens naar Excel exporteren en kopiëren

Jaarovergang en mailing

 • Een jaarovergang uitvoeren
 • Mailing

Facturering

 • De stamgegevens
 • Invoer van facturen
 • Het factureringsproces
 • Overzicht facturen
 • Creditfactuur, kopiefactuur en herhalingsfactuur
 • De nummering van de facturen

*Bij de module Computerboekhouden wordt gewerkt met AccountView

Waar/Wanneer

Startdata

 • Start september
 • Start november
 • Start februari
 • Start april

Lestijden

Van 09.30 - 12.00 uur of 19.00 - 21.30 uur (één uur en een kwartier per module). De cursus wordt gegeven op de maandagavond, dinsdagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagochtend.

Leslocatie

BTA College

Kosmonaut 6b
3824 MK AMERSFOORT

t. 033 2586609

Tarieven

Prijs van de module

€ 250,--.