Boekhouden

Algemeen

De module Boekhouden is een onderdeel van de opleiding Financieel Administratief Medewerker. Deze kan ook als losse module worden gevolgd.

Duur van de module

De module bestaat uit 10 wekelijkse lessen. De tiende les is het examen.

Certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een examen van BTA College. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een BTA College certificaat. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een landelijk erkend LSSO examen. U dient zich dan zelf per module aan te melden bij het examenbureau LSSO.

Inhoud Module

In de module Boekhouden worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inventaris en balans

Resultatenrekening

Rekeningstelsel

 • balansposten
 • exploitatieposten

Dagboeken

 • kasboek  
 • bankboek
 • inkoopboek
 • verkoopboek
 • memoriaal

Debiteuren- en crediteurenadministratie

 • debiteurenboek
 • crediteurenboek

Journaliseren

 • boekingsregels voor bezit, schuld, kosten, opbrensten en privé
 • codering van boekstukken
 • bijzondere posten privé, geld onderweg en resultaten

Grootboek

Kolommenbalans

BTW-administratie 

 • te vorderen, te betalen en af te dragen BTW
 • aangifte BTW

Correctieposten

Afschrijvingen

Permanentie

 • nog te betalen en nog te ontvangen
 • vooruitbetaald en vooruitontvangen

Jaarrekening

Waar/Wanneer

Startdata

 • Start september
 • Start november
 • Start februari
 • Start april

Lestijden

Van 09.30 - 12.00 uur of 19.00 - 21.30 uur (één uur en een kwartier per module). De cursus wordt gegeven op de maandagavond, dinsdagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagochtend.

Leslocatie

BTA College

Kosmonaut 6b
3824 MK AMERSFOORT

t. 033 2586609

Tarieven

Prijs van de module

€ 250,--.